اخبار

این نمایشگاه ازسال 76 تا به امروز یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه های داخلی در کشور بوده ومهمترین دلیل آن بیشترین حجم ساخت وساز کشوردر این شهر می باشد.
هرساله تعداد زیادی شرکت کننده خارجی وداخلی در این نمایشگاه حضوردارند که حضور هر ساله ایشان دلیل بر سطح کیفی این نمایشگاه می باشد.
نمایندگان کشورهای خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، چین و اسپانیا حضور داشتند.
شرکت آریا یراق صنعت نیز با حضور در این نمایشگاه، برگی دیگر از توانمندیهای خود را عرضه کرد.

سه‌شنبه 30 ژوئن 2015