اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی

اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی

تاریخ:

6 لغایت 7 اسفند ماه 1397

مکان:

سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و همچنین اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه سال 97 برگزار شد. 

گالری عکس

اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی