هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز 94

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز 94

تاریخ:

4 لغایت 8 خرداد ماه 1394

مکان:

محل دائمی نمایشگاه های استان فارس

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز ازتاریخ 4 لغایت 8 خرداد ماه 1394 در شهر شیراز برگزار شد. شرکت آریا یراق صنعت همچون سالهای گذشته، با ارائه محصولات و دستاوردهای متنوع خود، از شرکت کنندگان حاضر در این دوره از نمایشگاه بود.