رنگ:

دستگیره ایستاده Guardian

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

به همراه قفل 5022LX و سیلندر آپارتمانی کلید کارگری(5 کلید)