رنگ:

جک آدونیس

HTN
نیکل
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

جک آدونیس قابلیت بسته شدن به شیوه آرام بند را دارد که این مشخصه، در زمان بسته شدن درب در 45 درجه نهایی، قابل مشاهده می باشد.همچنین قابلیت توقف درب در چندین زاویه دلخواه با تنظیم پیچ رگلاژ فعال می گردد. جک آدونیس در دو نوع A1 (سبک) و A2 ( سنگین) می باشد. نوع A1 :دارای 2 فنر می باشد.برای درب های 40- 70 سانت یک عدد جک و برای درب های 90-120 سانت، دو عدد جک نیاز است. نوع A2 : دارای 3 فنر می باشد.برای درب های 70-90 سانت یک عدد جک و برای درب های 120-160 سانت، دو عدد جک نیاز است.