رنگ:

لولای P200

Prime
گالوانیزه
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

لولای هیدرولیکی