رنگ:

لولای P400

Prime
گالوانیزه
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

لولای کلیپسی(بدون فنر)