رنگ:

لولای P202

Prime
گالوانیزه
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

لولای هیدرولیکی نیم و نیم