رنگ:

لولای P175

Prime
گالوانیزه
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

لولای 180 درجه ساده