رنگ:

لولای P190

Prime
گالوانیزه
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

لولای 90 درجه ساده