رنگ:

دستگیره کابینتی مدل H220

HTN-Prime
زیتونی
کروم
سیلور کروم
5 سال بدون قید و شرط