رنگ:

دستگیره کابینتی مدل H200

HTN-Prime
کروم
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط