رنگ:

دستگیره کابینتی مدل H270-96

HTN-Prime
کروم
5 سال ضمانت بدون قید و شرط