رنگ:

قفل 6/5 سانت 4023

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

قفل سرویس، قطعات داخلی از برنج و ورق گالوانیزه تشکیل شده است.