رنگ:

قفل 6/5 سانت 4021

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

قفل کلیدی، قطعات داخلی از برنج و ورق گالوانیزه تشکیل شده است.