رنگ:

قفل کتابیSSU برنجی

Prime
سیلورکروم
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در اندازه های 74، 84 و 94 سانتیمتر و به همراه 4 کلید کامپیوتری.