رنگ:

قفل کتابی SSD برنجی

Prime
سیلورکروم
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در اندازه های 74، 84 و 94 سانتیمتر . به همراه 4 کلید کامپیوتری.