رنگ:

قفل کتابی SKE برنجی

Prime
سیلورکروم
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در اندازه های 70، 80 و 90 سانتیمتر و به همراه 4 کلید کامپیوتری.