رنگ:

قفل آویز SJF برنجی

Prime
سیلورکروم
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در اندازه های 50، 60 و 70 سانتیمتر و به همراه 4 کلید کامپیوتری.