رنگ:

قفل 8/5 سانت 6022

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

قطعات داخلی از برنج و ورق گالوانیزه تشکیل شده است