رنگ:

قفل 7 سانت 4522

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

قطعات داخلی از برنج و ورق گالوانیزه تشکیل شده است.