رنگ:

سیلندر 9 سانت کلید کامپیوتری

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

کلید کامپیوتری(5 کلید)همراه با دو پیم ضد سرقت و ساختار بغل