رنگ:

سیلندر7 سانت کلید معمولی

Prime
زیتونی
طلایی
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

کلید معمولی به همراه دو پیم ضد سرقت و 3 کلید برنجی و ساختار بغل.