رنگ:

سیلندر 7 سانت کلید کامپیوتری

Prime
ساتن
طلایی
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

کلید کامپیوتری، همراه با دو پیم ضد سرقت و 3 کلید برنجی.