رنگ:

سیلندر 6 سانت کلید معمولی

Prime
ساتن
طلایی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

کلید معمولی، همراه با دو پیم ضد سرقت و 3 کلید