رنگ:

سیلندر 10 سانت کلید کامپیوتری

Prime
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

کلید کامپیوتری، همراه با دو پیم ضد سرقت.