رنگ:

دستگیره پنجره SQ326

HTN
سفید
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

قابلیت نصب بر روی درب های چوبی و آهنی و آلومینیومی.