رنگ:

لولای برنجی 7244

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط