رنگ:

لولای برنجی 7224

HTN
سیلور
5 سال ضمانت بدون قید و شرط