رنگ:

لولای برنجی 7254

HTN
طلائی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط