رنگ:

لولای آهنی 7043

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

دارای سایز: 2.5×3×3.5 و ضخامت میله 12 میلیمتر می باشد.