رنگ:

لولای آهنی 7024

HTN
ساتن نیکل
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

دارای سایز: 2.5×3×4 و ضخامت میله 12.4 میلیمتر می باشد.