رنگ:

لولای آهنی 7023

HTN
ساتن نیکل
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سایز: 2.5×3×3.5 و ضخامت میله 12 میلیمتر می باشد.