رنگ:

لولای تخت 7044F

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط