رنگ:

لولای تخت 7024F

HTN
سیلور
5 سال ضمانت بدون قید و شرط