رنگ:

دستگیره روزت مدل 8000

HTN
کروم نیکل
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سری یونیک