رنگ:

دستگیره روزت مدل 6400

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سری یونیک