رنگ:

دستگیره روزت مدل 1000

HTN
سیلور
کروم طلایی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سری یونیک