رنگ:

دستگیره روزت مدل 6600

HTN
ساتن
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سری یونیک