رنگ:

دستگیره پلاک مدل Tiara

HTN
زیتونی
برنجی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

سری لوکس، فقط در مدل سوئیچی موجود می باشد.