رنگ:

دستگیره پلاک مدل 9000

HTN
ساتن
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در انواع کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی موجود می باشد.