رنگ:

دستگیره ورودی مدل 1700

HTN
کروم سیلور
زیتونی
طلایی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

در انواع کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی موجود می باشد.