رنگ:

دستگیره ورودی مدل 1000

HTN
سیلور
کروم طلایی
5 سال ضمانت بدون قید وشرط

در انواع کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی موجود می باشد.