رنگ:

دستگیره ایستاده 6444

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

به همراه قفل 5022LX  و سیلندر آپارتمانی کلید کارگری(7 کلید)