رنگ:

دستگیره ایستاده 6244

HTN
زیتونی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

به همراه قفل 5022LX و سیلندر آپارتمانی کلید کارگری(7 کلید)