رنگ:

دستگیره ایستاده 6454

HTN
طلائی
5 سال ضمانت بدون قید و شرط

به همراه قفل 5022LX و سیلندر آپارتمانی کلید کارگری(7 کلید)